Založení

 • pilotové založení

1.PP a 1.NP

 • monolitické nosná kce

2.NP – 5.NP

 • prefabrikovaná nosná kce

Hydroizolace spodní stavby

 • PVC fólie

Hydroizolace a tepelná izolace střechy

 • PVC fólie + EPS tl. min. 200mm

Vnitřní akustické příčky

 • vápenopískové zdivo

Vnitřní dělící příčky

 • plynosilikát

Hrubé podlahy

 • betonová strojně hlazená mazanina s kročejovou izolací

Vnitřní omítky

 • sádrové jednovrstvé omítky

Vnitřní podhledy

 • SDK podhledy + minerální podhledy + sádrová stěrka

Výplně otvorů

 • plastová okna s trojsklem

Fasáda

 • kontaktní zateplovací systém, minerální vlna tl. 160mm

Finální úpravy povrchů

 • laminátoví plovoucí podlaha 7/31
 • CPL dveře s obložkovou zárubní
 • kalibrovaný obklad 30x60cm
 • betonová dlažba na terasách
 • ocelové pozinkované balkóny

Vybavení TZB

 • elektroinstalace s bytovými rozvaděči
 • společná televizní anténa a satelit
 • datové metalické rozvody v bytě, optická přípojka domu
 • domovní telefon vč. přístupového systému
 • ústřední vytápění se společnou kotelnou, otopná tělesa Korado Radik VK
 • výtah